การบำบัดด้วยยีนในระยะแรกของโรคฮันติงตัน

การใช้การสแกนด้วย MRI เพื่อวัดปริมาตรของเลือดในสมองสามารถทำหน้าที่เป็นวิธีที่ไม่รุกรานในการติดตามความคืบหน้าของการบำบัดด้วยการแก้ไขยีนสำหรับโรคฮันติงตันระยะเริ่มต้น ซึ่งเป็นโรคเกี่ยวกับระบบประสาทเสื่อมที่โจมตีเซลล์สมอง การระบุและรักษาการกลายพันธุ์ที่ทำให้เกิดโรคฮันติงตันด้วยยีนบำบัดประเภทนี้ก่อนที่ผู้ป่วยจะเริ่มแสดงอาการ

อาจทำให้การลุกลามของโรคช้าลงได้ สิ่งที่น่าตื่นเต้นเกี่ยวกับการศึกษาครั้งนี้คือโอกาสในการระบุ biomarker ที่เชื่อถือได้ซึ่งสามารถติดตามความสำเร็จที่เป็นไปได้ของการรักษาทางพันธุกรรมก่อนที่ผู้ป่วยจะเริ่มแสดงอาการ ในการพัฒนาวิธีการรักษาใหม่ๆ และช่วยให้เรากำหนดเวลาที่ดีที่สุดในการเริ่มต้นการรักษาโรคฮันติงตันเป็นโรคทางพันธุกรรมที่พบได้ยากซึ่งเกิดจากยีนบกพร่องเพียงตัวเดียว เรียกว่า ฮันติงติน บนโครโมโซมของมนุษย์ 4 ยีนนี้ถ่ายทอดจากพ่อแม่สู่ลูก ถ้าพ่อแม่คนใดคนหนึ่งมีการกลายพันธุ์ เด็กแต่ละคนมีโอกาส 50% ที่จะเป็นโรคฮันติงตัน สืบทอดมัน โรคฮันติงตันไม่มีทางรักษา และอาจนำไปสู่ความปั่นป่วนทางอารมณ์ สูญเสียความสามารถทางปัญญา และการเคลื่อนไหวที่ไม่สามารถควบคุมได้ ด้วยการทดสอบทางพันธุกรรม ผู้คนสามารถทราบได้ว่าพวกเขาเป็นโรคนี้นานก่อนที่จะมีอาการ ซึ่งมักเกิดขึ้นในช่วงอายุ 40 หรือ 50 ปี